Alpkaja (Alpine chough)

Alpkajan är nära besläktad med alpkråkan och har liksom denna en glänsande svart fjäderdräkt och röda tarser. Alpkajans näbb är gul, inte röd som alpkråkans, och dessutom kortare. Den är också något mindre än alpkråkan. Relativt sett är dess stjärt längre än alpkråkans, och dess vingar är också kortare. I likhet med alpkråkan är den en skicklig flygare.

Alpkaja (Alpine chough), Knebilstorpsbäcken, Halmstad, Halland
Alpkaja (Alpine chough), Knebilstorpsbäcken, Halmstad, Halland
Alpkaja (Alpine chough), Knebilstorpsbäcken, Halmstad, Halland

Alpkaja (Alpine chough), Knebilstorpsbäcken, Halmstad, Halland
Knebilstorpsbäcken, Halmstad, Halland, 25/06/2015

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv