Häcksparv (Cirl Bunting)

Häcksparv är en fältsparv och förekommer i Sydeuropa och Nordafrika.
Häcksparven påminner om en liten gulsparv, 15-16,5 cm lång. Hanen har ett ljust gult huvud, med svart hjässa, ögonstreck och strupe, grönaktigt bröstband över den annars gula undersidan, samt en kraftigt streckad brun rygg. Honan påminner mer om gulsparven, men har en streckad gråbrun övergump och kastanjebruna skulderfjädrar.
Häcksparvens sång är en kort och monoton metallisk drill, endast drygt sekunden lång: ”sre’sre’sre’sre’sre’sre’sre’sre’sre'”. På håll kan den påminna om nordsångaren, som den dock ej alls delar utbredningsområde med.

Häcksparv (Cirl Bunting), Väster om Pollenca, Mallorca
Häcksparv (Cirl Bunting), Väster om Pollenca, Mallorca

Häcksparv (Cirl Bunting), Väster om Pollenca, Mallorca
Väster om Pollenca, Mallorca, 21/05/2015
Häcksparv (Cirl Bunting), Petra, Lesbos, Grekland
Petra, Lesbos, Grekland, 14/06/2008

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv