Talgoxe (Great Tit)

Talgoxe heter Parus major – vilket betyder, större mes.
Den största av de europeiska mesarna. Talgoxen är lätt igenkännlig med svart huvud och hals, framträdande vita kinder, olivgrön ovansida och gul undersida. Har svart huvud med vit kindfläck och svart mittband längs den gula undersidan. Det svarta bandet är bredare hos hanen, framförallt på buken. Ryggen är olivgrön, medan stjärt och vingar är blåaktiga. Näbben är ganska grov.

Talgoxe (Great Tit) vid Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland, 11/10/2021
Talgoxe (Great Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna 17/02/2017
Talgoxe (Great Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna 07/01/2017
Talgoxe (Great Tit), Gislövshammar, Skåne
Gislövshammar, Skåne 12/10/2014
Talgoxe (Great Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalaran 24/02/2014
Talgoxe (Great Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna 05/01/2014
Talgoxe (Great Tit), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg 17/01/2008

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel