Svartpannad törnskata (Lesser Grey Shrike)

Till utseendet liknar den svartpannade törnskatan varfågeln. Den är svart, grå och vitt och den adulta hanen har rosatonat bröst under häckningsperioden. I förhållande till varfågel är den något mindre och har proportionellt längre vingar, och till skillnad från varfågeln har den helsvart panna. Den är ungefär 20 cm lång.

Svartpannad törnskata (Lesser Grey Shrike), Kungsstenarna, Ottenby, Öland
Svartpannad törnskata (Lesser Grey Shrike), Kungsstenarna, Ottenby, Öland

Svartpannad törnskata (Lesser Grey Shrike), Kungsstenarna, Ottenby, Öland
Kungsstenarna, Ottenby, Öland 27/07/2011

Svartpannad törnskata (Lesser Grey Shrike), Öxnevalla, Västergötland

Svartpannad törnskata (Lesser Grey Shrike), Öxnevalla, Västergötland
Öxnevalla, Västergötland 01/08/2010

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel