Svartmes (Coal Tit)

Svartmes heter Parus ater på latin. Det betyder, svart mes.
Svartmesen är Sveriges minsta mes, med en längd på endast elva centimeter. Den har svart huvud med en tydlig vit fläck i nacken, beigevit undersida och kort stjärt. Näbben är svart. Ryggen är blåaktigt svart och vingen har två vita band. Den minsta av våra mesar. Lätt att känna igen på det svart-vita huvudet samt två vita vingband som skiljer den från titorna.

Svartmes (Coal Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna

Svartmes (Coal Tit), Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 01/12/2013

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel