Talltita (Willow Tit)

Talltita (Willow Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 25/02/2017
Talltita (Willow Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 23/02/2014
Talltita (Willow Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 05/01/2014

Talltita (Willow Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Talltita (Willow Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna

Talltita (Willow Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlängeområdet, Dalarna 01/12/2013

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel