Pungmes (Penduline Tit)

Pungmes (Penduline Tit), Källstorps våtmark, Halland
Källstorps Våtmark, Halland, 27/04/2013

Pungmes (Penduline Tit), Albrunna Kalkstensbrott, Öland

Pungmes (Penduline Tit), Albrunna Kalkstensbrott, Öland
Albrunna Kalkstensbrott, Öland, 16/05/2012

Pungmes (Penduline Tit), Cavallino, Italien

Pungmes (Penduline Tit), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 13/07/2008

Pungmes (Penduline Tit), Utbyfältet, Göteborg
Pungmes (Penduline Tit), Utbyfältet, Göteborg

Pungmes (Penduline Tit), Utbyfältet, Göteborg
Utbyfältet, Göteborg, 01/05/2008

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel