Pungmes (Penduline Tit)

Pungmes heter Remiz pendulinus på latin. Släktnamnet pendulinus har fågeln fått för sitt slutna pungformade bo med tunnelformad öppning, som placeras hängandes i ett lövträd nära vatten. Hanen börjar bygga boet för att locka till sig en hona som sedan hjälper till med byggandet.

Pungmesen är en liten fågel, endast elva centimeter lång. Till utseendet är den ytligt lik den mycket större törnskatehannen. Huvudet är grått med en karakteristisk svart ansiktsmask och spetsig näbb. Ungfåglarna har ingen mask. Ryggen är rostbrun. Könen är ganska lika, men hanen har klarare färger och oftast större ansiktsmask. Lätet är ett utdraget ziyy.

Pungmes (Penduline Tit), Källstorps våtmark, Halland
Källstorps Våtmark, Halland, 27/04/2013

Pungmes (Penduline Tit), Albrunna Kalkstensbrott, Öland

Pungmes (Penduline Tit), Albrunna Kalkstensbrott, Öland
Albrunna Kalkstensbrott, Öland, 16/05/2012

Pungmes (Penduline Tit), Cavallino, Italien

Pungmes (Penduline Tit), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 13/07/2008

Pungmes (Penduline Tit), Utbyfältet, Göteborg
Pungmes (Penduline Tit), Utbyfältet, Göteborg

Pungmes (Penduline Tit), Utbyfältet, Göteborg
Utbyfältet, Göteborg, 01/05/2008

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel