Vitgumpad buskskvätta (Caspian Stonechat)

Vitgumpad buskskvätta (Caspian Stonechat), Morups tånge, Halland
Vitgumpad buskskvätta (Caspian Stonechat), Morups tånge, Halland
Vitgumpad buskskvätta (Caspian Stonechat), Morups tånge, Halland
Vitgumpad buskskvätta (Caspian Stonechat), Morups tånge, Halland

Vitgumpad buskskvätta (Caspian Stonechat), Morups tånge, Halland
Morups tånge, Halland, 15/04/2014