Tjäder (Western Capercaillie)

Tjäder är vår största skogsfågel. I storlek 74–90 cm med ett vingspann på ca 115 cm. Honan är märkbart mindre. Tupp och höna tydligt olika utseende. Tuppen ger ett svart intryck med blågrönt bröst och vita teckningar på vingknoge och bröst. Rött ögonbryn. Honan är brunspräcklig med rödbrunt bröst. Finns i större barrskogar i hela landet upp till barrskogsgränsen i fjällen.

Tjäder (Western Capercaillie) i Halland

Tjäder i Halland
Halland 05/04/2021

Tjäder (Western Capercaillie), Billingen, Västergötland
Tjäder (Western Capercaillie), Billingen, Västergötland

Tjäder (Western Capercaillie), Billingen, Västergötland
Utanför Skövde, Västergötland, 13/05/2010
Tjäder (Western Capercaillie), Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna, 25/08/2009

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp