Fasan (Pheasant)

Fasan (Pheasant) vid Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö utanför Göteborg 11/04/2021
Fasan (Pheasant) vid Sjöbol, Halland
Sjöbol, Halland 07/03/2021
Fasan (Pheasant), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 16/12/2016
Fasan (Pheasant), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 27/07/2014
Fasan (Pheasant), Killingholmen, söder om Göteborg
Killingholmen, söder om Göteborg, 18/09/2011
Fasan (Pheasant), söder om Skintebo
Skintebo, söder om Göteborg, 23/04/2011
Fasan (Pheasant), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 20/04/2009
Fasan (Pheasant), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 14/05/2006
Fasan (Pheasant), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/05/2006

Fågelarter i gruppen Höns-Trappar

Tjäder | Fjällripa | Fasan | Rapphöna | Kamsothöna | Purpurhöna | Rörhöna | Sothöna | Vattenrall | Prärietrana | Trana | Småtrapp