Lars Lundmark

Född och uppvuxen i Värmland och bor i dag i Skintebo, strax söder om Göteborg, tillsammans med Anette. Till vardags jobbar jag vid marknadsavdelningen på Triumf Glass.

Mina fritidsintressen är fågelskådning, fotografering och matlagning. Jag har skådat fågel sedan början på 1970-talet men med ett längre uppehåll på 1990-talet.

Stora Amundön, 2 km från Skintebo, är min ”hemmalokal”. Dit har jag 15 minuters gångväg. Där är också många bilder tagna. Ett par gånger per månad åker jag till Hallandskusten, där det också finns betydligt mer fåglar att både se och fotografera än i Göteborg. Några gånger om året blir det också turer till södra Öland och Falsterbo. När Bird Alarm det också larmas ut något spännande på telefonen kan det också bli en och annan lång spontanresa.

Totalt hittar du bilder på c:a 375 olika arter lite beroende på splittar och lumpar samt mer eller mindre bra. Fågelarterna är fotograferade framförallt i Sverige och mindre utsträckning i övriga Europa. På mina artsidor har jag också lagt till lite kort text om de olika arterna. Inspiration till text har jag bland annat hittat på Wikipedia och Fågeln.se.

Det viktigaste är att ”foto X:a” så många arter som möjligt. Framförallt fåglar i flykten tycker gillar jag att fotografera. Mycket återstår ännu. Och hela tiden finns möjligheter att bättra på och söka nya perspektiv. Det tycker jag är glädjen med fågelfotografering.