Januari 2015 –

Leta nya årsX

1 januari

En sådan här dag låter man bilen stå! Det blir en promenad längs Säröbanan vid Billdals skärgård för att hitta årskryss. Stora Amundö, Brottkärr, Billdals Park, Haga Kile och Killingholmen blir kryssplatserna. Totalt ses 31 arter och dagens mest oväntade art blir ändå enkelbeckasinen som jag stöter upp vid Brottkärr.

Bua Tur & Retur

2 januari

Idag tar jag ut svängarna lite mer. Det blir en tur till Bua Udde och sedan tillbaka mot Tjolöholm och Svinholmen. Överlag är det ganska lite med fågel ute. Ett 50-tal sångsvanar vid Tjolöholm och en pilgrimsfalk vid inre delen av Kungsbackafjorden blir dagens skojigaste arter. 6 årsarter adderas till årsartlistan, som nu är uppe i 37 arter.

Blåst på en vitvingad trut

3 januari

Idag tar jag mig ytterligare en bit söderut i Halland. Precis som jag kommer fram till Glommen larmas en vitvingad trut ut. Därför chansade jag på att åka ytterligare en bit söderut för att kanske se den vid Falkenbergs reningsverk, men där dök den aldrig upp. Istället blir noterbara arter tretåig mås, råka och 7 vinterhämplingar. En bra bit ut sitter alla dessa storskarvar och kurar i det blåsiga vädret.

Storskarvar utanför Falkenbergs reningsverk
Storskarvar utanför Falkenbergs reningsverk

Någon timma senare åker jag till Glommens Sten. Lika fågelfattigt där, och en sjöorre blir i alla fall nytt årskryss.

Dagen avslutas med ett snabbt besök vid Lis Mosse där jag får se en fjällvråk ryttlandes i jakt på något ätbart över fälten.

Summa summarum blev det en ganska fågelfattig dag, och i det blåsiga vädret blev de omöjligt att fotografera.  9 årsarter trillar in.

Horisontfågel

4 januari

Idag blir det ytterligare ett besök vid Morups Tånge. Skojigast idag är nog en av mina favoritfåglar. Det är en havssula, men tyvärr långt bort i horisonten.

Eftermiddagen avslutas med ett besök vid Getteröns Naturcentrum över en kopp kaffe med bulle. I omgivningarna ser jag även årets första smådopping simma omkring. Årsartlistan ökar med ytterligare 7 kryss.

Extremt vattenstånd

11 januari

Efter några dagar med hårda västliga vindar är vattenståndet extremt högt vid Stora Amundön. Nästan hela norra strandängen är översvämmad.

Översvämning på Norra Strandängen, Stora Amundö
Översvämning på Norra Strandängen, Stora Amundö

Lite trutar har tagit sin tillflykt och här ses en gråtrut spana av viken.

Gråtrut
Gråtrut

Under kvällen hade det mojnat och hemma i Skintebo spelade årets första kattuggla för fullt.

Tretåiga måsar

17 januari

Ytterligare en dag med blåsväder. Jag har lite dåligt med tid idag och gör ett snabbt besök vid Lerkils hamn. En timma hinner jag med för fågelskådning och under den tiden ser jag ett 50-tal treåiga måsar flyga omkring en bit ut till havs. Efter mycket spanade ses också en havssula och en dvärgmås.

Här ses en av många adulta tretåiga måsar i vinterdräkt.
Här ses en av många adulta tretåiga måsar i vinterdräkt.

På vägen hem mot Skintebo åker jag förbi Vallda Sandö. Där har jag turen att få sen en blå kärrhökshona.

En frusen storspov

18 januari

En kort sväng till Halland. I vanlig ordning börjar jag skådardagen med en stund vid Korshamn, Morups Tånge. 6 gravand, tornfalk och en övervintrande storspov blir detta besökets behållning.
Åker sedan vidare till Lis Mosse i hopp om att få se kungsörn. Istället får jag nöja mig med en fjällvråk. Ute på fälten ses också ett 30-tal sångsvanar i anslutning till många av alla vattensamlingar som finns ute på fälten.

Sångsvanar vid Lis Mosse
Sångsvanar vid Lis Mosse

Eftermiddagen avslutas med ett besök vid Getteröns Naturcentrum. Där ser jag i alla fall en havsörn.

Vintrigt västkustväder

24 januari

Grått och trist västkustvinterväder. Ett 15-tal stjärtmesar hemma i Skintebo är ändå ett årsX.

… och idag är det riktigt vårväder!

25 januari

Skarpa kontraster i vädret. Idag är det nästan som vårväder ute. Många plusgrader, blå himmel och vindstilla. Det blir återigen ett besök vid Lis Mosse och många skojiga arter ses från den lilla grusvägen.

På spaningen längs grusvägen vid LIs Mosse
På spaningen längs grusvägen vid LIs Mosse

Tyvärr är de flesta långt bort. Även idag är det gott om sångsvanar och 2 sädgäss ses också.

Sångsvan
Sångsvan

En skogsduva, som för övrigt blev min första fotograferade, flög en bit bort.

Skogsduva
Skogsduva

1 havsörn, 1 blå kärrhökshona och 1 pilgrimsfalk blev noterbart  i rovfågelsväg. På fälten flyger 4 sånglärkor och 4 snösparvar omkring.

Läge att ladda batterierna!

27 januari

Idag tar jag mig en ledig dag från jobbet och det har varit mycket att göra på sistone. Vad är då bättre än att ta en långpromenad för att skingra och avsluta tankar för att gå vidare..

Börjar med att gå ner mot Skintebohamn där jag faktiskt ser en spillkråka. En mindre hackspett var också nära men precis lagom för ”den stora fotograferingen” flög den iväg.

Går sedan vidare längs Säröbanan till Stora Amundö. Mest överraskande observation där var nog en ängspiplärka. Varfågel satt som så ofta på behörigt avstånd. Summa summarum blev det 6 årsarter idag.

Varfågel på norra strandängen på Stora Amundö
Varfågel på norra strandängen på Stora Amundö

September 2007 –

God artrikedom

1 september

Besök på Stora Amundön i fint väder. Dagens mest intressanta observation var de 2 dvärgmåsar som sträckte förbi. Artrikedomen var stor idag. Bland annat ses kärrsnäppa, brushane samt mängder med ladusvala och gulärla.

Brushane, Hästhagen, Stora Amundö

Digiscoping är svårt

2 september

Denna helg ägnade jag åt digiscoping vid Stora Amundö. Senast var för över ett år sedan. Det är en teknik som jag aldrig riktigt har kommit underfund med. Fick några bilder. Samtliga bilder på detta uppslag är tagna så. Passade även på att testa första delen av den hemgjorda adaptern, men det är svårt. Här ses en kärrsnäppa och större strandpipare.

Kärrsnäppa, Hästhagen, Stora Amundö

Lite senare gör Magnus Lundström och jag en tur ut till Mönster. Där sågs ett par grå liror och även en havssula. Helt klart stod vi på fel plats denna dag.

På vägen hem gör vi en tur in till Lerkils hamn. Där hade vi turen att se en gammal pilgrimsfalk som flög tätt över vattenytan.

Fler vadare samlas

6 september

Fler och fler vadare börjar samlas i Hästhagen, Stora Amundö. Utöver alla tofsvipor och ett par kärrsnäppor fotograferas också denna enkelbeckasin.

Enkelbeckasin, Stora Amundö

Oxsjön har jag aldrig tidigare besökt

7 september

Idag besöker jag Oxsjön nära Sisjöns skjutfält. Det är nog första gången jag är där.

En bivråk, en törnsångare och en trädgårdssångare blir noterbara arter.

Fem vadararter på Stora Amundö

9 september

Lugn dag på Stora Amundö. Två bläsänder är kanske dagens mest udda observation. I övrigt ses tre rovfågelsarter; sparvhök, fiskgjuse och tornfalk samt fem vadararter; större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, drillsnäppa och gluttsnäppa. Vadararterna sågs i vanlig ordning ute i Hästhagen.

Kort förmiddagstur

15 september

Kort förmiddagstur till Stora Amundö. Två bläsänder och en kärrsnäppa blir dagens mest intressanta art.

Lite tester

16 september

Fortsatta tester med digiscoping. Det är en teknik jag aldrig kommer riktigt underfund med. En bild på ljungpipare lyckas jag i alla fall få till.

Ljungpipare, Stora Amundö

I övrigt ses en vattenrall gå omkring längs kanten mot Hästhagen i södra delen nära vattnet.

Stor observation av prutgås

29 september

Magnus Lundström och jag hela dagen. Vi gör en tur på Hisingen. Vi börjar med Torslandaviken där det var väldigt tomt med fågel.

Därefter fortsätter vi upp mot Öxnäs och Lagmansholmen. En bit bort sågs över 100 prutgäss sträcka längs Nordre Älv. En ovanligt stor observation till antalet.

Flyttande prutgäss vid Nordre Älv
Prutgås, Nodre älv

Dagens stora överraskning

30 september

Idag var det en riktigt härlig dag ute på Stora Amundö. Bortsett från alla hägrar och gluttsnäppor längs strandkanten ses en honfärgad blå kärrhök jaga omkring på Norra Strandängen.

Efter en stund dyker dagens stora överraskning upp. En stenfalk kommer och flyger förbi som hastigast, men det gick så snabbt att man inte hade någon chans att få någon bild. Avslutar med att gå ut till Havshuvudet där totalt 14 utspridda tordmular observeras.