September 2007 –

God artrikedom

1 september

Besök på Stora Amundön i fint väder. Dagens mest intressanta observation var de 2 dvärgmåsar som sträckte förbi. Artrikedomen var stor idag. Bland annat ses kärrsnäppa, brushane samt mängder med ladusvala och gulärla.

Brushane, Hästhagen, Stora Amundö

Digiscoping är svårt

2 september

Denna helg ägnade jag åt digiscoping vid Stora Amundö. Senast var för över ett år sedan. Det är en teknik som jag aldrig riktigt har kommit underfund med. Fick några bilder. Samtliga bilder på detta uppslag är tagna så. Passade även på att testa första delen av den hemgjorda adaptern, men det är svårt. Här ses en kärrsnäppa och större strandpipare.

Kärrsnäppa, Hästhagen, Stora Amundö

Lite senare gör Magnus Lundström och jag en tur ut till Mönster. Där sågs ett par grå liror och även en havssula. Helt klart stod vi på fel plats denna dag.

På vägen hem gör vi en tur in till Lerkils hamn. Där hade vi turen att se en gammal pilgrimsfalk som flög tätt över vattenytan.

Fler vadare samlas

6 september

Fler och fler vadare börjar samlas i Hästhagen, Stora Amundö. Utöver alla tofsvipor och ett par kärrsnäppor fotograferas också denna enkelbeckasin.

Enkelbeckasin, Stora Amundö

Oxsjön har jag aldrig tidigare besökt

7 september

Idag besöker jag Oxsjön nära Sisjöns skjutfält. Det är nog första gången jag är där.

En bivråk, en törnsångare och en trädgårdssångare blir noterbara arter.

Fem vadararter på Stora Amundö

9 september

Lugn dag på Stora Amundö. Två bläsänder är kanske dagens mest udda observation. I övrigt ses tre rovfågelsarter; sparvhök, fiskgjuse och tornfalk samt fem vadararter; större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, drillsnäppa och gluttsnäppa. Vadararterna sågs i vanlig ordning ute i Hästhagen.

Kort förmiddagstur

15 september

Kort förmiddagstur till Stora Amundö. Två bläsänder och en kärrsnäppa blir dagens mest intressanta art.

Lite tester

16 september

Fortsatta tester med digiscoping. Det är en teknik jag aldrig kommer riktigt underfund med. En bild på ljungpipare lyckas jag i alla fall få till.

Ljungpipare, Stora Amundö

I övrigt ses en vattenrall gå omkring längs kanten mot Hästhagen i södra delen nära vattnet.

Stor observation av prutgås

29 september

Magnus Lundström och jag hela dagen. Vi gör en tur på Hisingen. Vi börjar med Torslandaviken där det var väldigt tomt med fågel.

Därefter fortsätter vi upp mot Öxnäs och Lagmansholmen. En bit bort sågs över 100 prutgäss sträcka längs Nordre Älv. En ovanligt stor observation till antalet.

Flyttande prutgäss vid Nordre Älv
Prutgås, Nodre älv

Dagens stora överraskning

30 september

Idag var det en riktigt härlig dag ute på Stora Amundö. Bortsett från alla hägrar och gluttsnäppor längs strandkanten ses en honfärgad blå kärrhök jaga omkring på Norra Strandängen.

Efter en stund dyker dagens stora överraskning upp. En stenfalk kommer och flyger förbi som hastigast, men det gick så snabbt att man inte hade någon chans att få någon bild. Avslutar med att gå ut till Havshuvudet där totalt 14 utspridda tordmular observeras.