En vilsen sillgrissla

Idag besöker jag Amundöarna. Först besöker jag Stora Amundö där en sen ängspiplärka noteras. Vid Havshuvudet är en skärpiplärka på plats. I kanalen simmar denna kniphane omkring.

Knipa, Stora Amundö

Avslutar med att gå till småbåtshamnen nära Lilla Amundö. Där ser jag bland annat en svärta.

Även denna sillgrissla ses simma omkring inne i hamnen efter de senaste dagarnas blåst.

Sillgrissla, Lilla Amundö

Vid de små öarna utanför Jerkholmen är sothönsen idag och även en smådopping ses dyka om och om igen.

Fler vårfåglar kommer

Startar morgonen med ett besök vid Stora Amundö. Många vårfåglar är på plats och ytterligare några nya för året trillar in. Bland annat ses en storspov flyga över. I Hästhagen rastar en forsärla och på södra delen av ön sjunger en järnsparv som jag senare också kunde se.

I höjd med Lilla Amundö ser jag året första tranor som sträcker in. Det är en art man sällan ser i dessa delarna av Göteborg. En flygande gräsandshane passar jag också på att fotografera.

Gräsand, Lilla Amundö

Vid Askimsbadet ses ytterligare en trana. Längs stranden ses många strandskator och i vassen är skäggmesarna fortfarande kvar. I de snåriga buskagen fotograferar jag en gärdsmyg som inte alltid är så lätt att få till bild på.

Gärdsmyg, Askimsbadet

Dagen avslutas med ett besök vid Välen där jag ser årets första fiskgjuse.

En lite längre promenad

Idag är det långpromenad som gäller. Askimsbadet är dagens mål för att sedan ta bussen tillbaka. Vid fågelmatningen vid Amundövik ses bl.a en bergfink.

Bergfink, Amundövik

Längs Säröbanan i höjd med Lill Amundö observeras minst 150 vigg. Här ses några av dem.

Vigg, Lilla Amundö

Väl framme vid Otterbäcken hörs två skäggmesar, men tyvärr ville de inte visa sig.

Efter att åkt tillbaka med bussen hoppar jag av vid Billdals Park. Där flyger en häger förbi, tundrasädgässen är fortfarande kvar.

Tundrasädgås, Billdals Park