September 2009

Börringevråk

1 september

Liten korttur till Stora Amundö. Idag var det gott om gulärlor och lite annat smått och gott.
Dagens lilla goding var en ljus ormvråk eller börringevråk som det också heter.

Ormvråk, Stora Amundö
Ormvråk, Stora Amundö

Fin höstmorgon

3 september

C:a 15 grader och måttliga vindar. Även idag var det gott om gulärlor vid Stora Amundön. Övriga intressanta arter som sågs var kärrsnäppa, ljungpipare och kricka. Även sju enkelbeckasiner sågs. De är inte så lätta att fotografera om man inte sitter i gömsle, men några bilder blev det i alla fall.

Enkelbeckasin, Stora Amundö
Enkelbeckasin, Stora Amundö