Juli 2008

Kyrkviken, en fågellokal med potential

25 juli

Yngve och jag träffas vid Kyrkviken, Storfors. En fågellokal som har potential. Idag fick vin nöja oss med observationer av en lärkfalk, sex storlommar och två viggar.

Frövetterstorp

26 juli

Strosar runt i omgivningarna vid mina föräldrars sommarstuga som ligger vid Frövetterstorp, Storfors. Dagens mest intressanta observationer blir tre fiskgjusar, en lärkfalk och fem stjärtmesar.

Orörda marker

27 juli

Yngve och jag gör en tur till Villingsbergs skjutfält. Det är ett gammalt övningsfält för A9 i Kristinehamn. Där finns en del ”orörda” marker och idag hade vi turen att stöta på en järpe längs vägen upp mot Berga, som ligger på skjutfältets norra delar.

Sommarstiltje

28 juli

Idag är det Gelleråsen, norr om Karlskoga, målet. Sommarstiltje. Tre rovfågelsarter visar upp sig. Ormvråk, bivråk och brun kärrhök.

Hägrar

31 juli

Hemma i Göteborg igen. Vid Haga Kile ses 31 hägrar. Ganska häftigt där de går omkring längs vasskanten i sitt födosök och om vartannat står slappandes uppe på land.