Januari 2007

Årspremiär

1 januari

Året börjar med ”artracet”. Det är alltid något speciellt med att starta X:andet på året. Såväl i stort som smått. Vintern börjar i alla fall med överraskningar.

Nyårsdagen 1 januari börjar med en tur till Stora Amundö. Två stenknäckar ger nytt AmundöX.

Fortsätter sedan till Klippan. Ett 50-tal skrattmåsar ses. Den svarthuvade måsen ses på gräsmattan  strax utanför restaurang Sjömagasinet. Totalt ses 28 arter denna premiärdag.

Vinterobservation av sädesärla

6 januari

Strosar omkring vid Gullbergsvass. Där dyker en sädesärla upp. Likaså ser jag även en forsärla. Det är kanske inte vad man väntar sig på vintern. Därutöver ses mängder med storskrake, vigg och knipa.

Sädesärla, Gullbergsvass, Göteborg

Udda gäst vid Stora Amundö

7 januari

På söndagen 7 januari 2007 var det mycket blåsigt och vid Stora Amundön upptäcktes en stormfågel. Den sågs hela förmiddagen. Stundom guppandes i vattnet, stundom flygandes omkring som ett graciöst ”fälgkors”. Det var en helg som det var mycket blåsigt. I övrigt ses även en skärpiplärka.

Stormfågel, Havshuvudet, Stora Amundö

Gudrun

14 januari

Vinterns första storm, Gudrun, drar in med många orkanbyar. Det är inte ofta man ser Stora Amundö översvämmad på detta sättet vid kanalen. Mängder av havsfåglar blåser in i Göteborgsområdet.

Det mest spektakulära var nog den klykstjärtade stormsvalan som upptäcktes vid Klippan. Larmet kom sent på dagen. För egen del tänkte jag att jag hinner nog inte in innan det mörknar. Så ska man inte tänka. För den här gången var den stationär. Det är det som kallas undantaget som bekräftar regeln.

Stormen Gudrun, Stora Amundö
Stormen Gudrun, Hästhagen, Stora Amundö

Lördagspromenad

20 januari

Promenerar runt i mitt hemmaområde (Killingholmen-Amundön). Upptäcker årets första havsörn strax utanför Skintebo hamn. Den flyger ett par gånger mellan Killingholmen och Stora Amundön. Skymning och mulet väder gjorde att det blev för mörkt för fotografering. Annars var den mycket nära ett par gånger.

En alfågel i Götaälv

28 januari

Besök vid Gullbergsvass. Vid Gasklockan sitter pilgrimsfalken på sin vanliga utkikspost. F.ö ses ungefär 200 viggar. Några gråsiskor flyger också  runt längs kajen.

Gråsiska, Gullbergsvass

Vid Packhuskajen fanns en alfågel. Det är nog första gången jag ser denna art så långt in i Göteborg.

Alfågel, Packhuskajen

Avslutar sedan dagen med besök vid Killingholmen. Där ses bl.a c:a 25 salskrakar, 6 smådoppingar och en svarthakedopping. Även en ejder fotograferas.

Ejder, Killingsholmen

Sällsynt vintergäst

30 januari

Skådardag och besöker Stora Amundön. Där ses bl.a en storlom vid Havshuvudet. En taltrast finns vid Hästhagen. Det är inte speciellt vanligt vintertid.

Vid Killingholmen ses 10 salskrakar, två smådoppingar och en skäggdopping.