Dropdowns

Vit stork Ciconia ciconia (White Stork)  Läs om vit stork i bloggen Skådardagar

Vit stork (White Stork), Fulltofta, Skåne

Vit stork (White Stork), Fulltofta, Skåne

Fulltofta, Skåne, 19/04/2014

Vit stork (White Stork), Flyinge Kungsgård, Skåne

Vit stork (White Stork), Flyinge Kungsgård, Skåne

Flyinge Kungsgård, Skåne, 21/07/2012

Vit stork (White Stork), Petra, Lesbos, Grekland

Petra, Lesbos, Grekland, 14/06/2008

Vit stork (White Stork), Skagen, Danmark title=

Vit stork (White Stork), Skagen, Danmark

Vit stork (White Stork), Skagen, Danmark

Skagen, Danmark 02/05/2008