Dropdowns

Vigg  Aythya fuligula  (Tufted Duck)  Läs mer om vigg i bloggen Skådardagar

Vigg (Tufted Duck), Stora Amundön, söder om Göteborg

Stora Amundön, söder om Göteborg 22/04/2017

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg 08/02/2015

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg 22/11/2014

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg 03/02/2013

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg 13/02/2011

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Fågeltornet, Hornborgasjön 23/05/2009

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007