Dropdowns

Tretåig mås  Rissa tridactyla  (Kittiwake)  Läs mer om tretåig mås i bloggen Skådardagar

Tretåig mås (Kittiwake), Lerkil, Halland

Lerkil, Halland, 17/01/2015

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö

Tretåig mås (Kittiwake), Björnhuvudet, Öckerö

Björnhuvudet, Öckerö, 27/12/2011

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland

Glommens Sten, Halland, 27/11/2011

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland

Tretåig mås (Kittiwake), Nidingen, Halland

Nidingen, Halland, 29/05/2010

Tretåig mås (Kittiwake), Glommens Sten, Halland

Glommens sten, Halland, 04/10/2009