Törnsångare (Common Whitethroat)

Törnsångare (Common Whitethroat), Kungsgården, Ottenby, Öland
Kungsgården, Ottenby, Öland, 21/05/2016
Törnsångare (Common Whitethroat), Hovs Hallar, Båstad, Skåne
Hovs Hallar, Båstad, Skåne 23/07/2014
Törnsångare (Common Whitethroat), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 22/05/2014
Törnsångare (Common Whitethroat), Ottenby, södra Öland
Ottenby, södra Öland, 22/05/2010

Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg

Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 24/05/2009
Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 03/05/2009
Törnsångare (Common Whitethroat), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 06/05/2008
Törnsångare (Common Whitethroat), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 29/04/2007
Törnsångare (Common Whitethroat), Ragnhildsholmen, Kungälv
Ragnhildsholmen, väster Kungälv, 05/06/2006