Dropdowns

Svartsnäppa  Tringa erythropus  (Spotted Redshank)  Läs mer om svartsnäppa i bloggen Skådardagar

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Gömslet, Getterön, Halland

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Gömslet, Getterön, Halland

Gömslet, Getterön, Halland, 25/09/2016

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Stora Amundön, söder Göteborg, 01/08/2012

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Stora Amundön, söder Göteborg, 01/08/2012

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Stora Amundön, söder Göteborg, 05/09/2010

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö

Stora Amundön, söder Göteborg, 21/08/2010