Svart rödstjärt (Black Redstart)

Svart rödstjärt (Black Redstart), Ottenby Kungsgård, Öland
Svart rödstjärt (Black Redstart), Ottenby Kungsgård, Öland

Svart rödstjärt (Black Redstart), Ottenby Kungsgård, Öland
Ottenby Kungsgård, Öland 30/06/2010
Svart rödstjärt (Black Redstart), Varbergs hamn, Halland
Varbergs hamn, Halland 18/10/2009
Svart rödstjärt (Black Redstart), Skintebo, söder om Göteborg
Skintebo, söder om Göteborg, 14/04/2007