Strandskata (Oystercatcher)

Strandskata (Oystercatcher), Glommen, Halland
Glommen, Halland, 28/03/2016
Strandskata (Oystercatcher), Glommen, Halland
Glommen, Halland, 11/04/2015
Strandskata (Oystercatcher), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/05/2010
Strandskata (Oystercatcher), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/05/2009
Strandskata (Oystercatcher), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 26/03/2008
Strandskata (Oystercatcher), Lilla Amundö, söder om Göteborg
Lilla Amundö, söder om Göteborg, 01/05/2006