Dropdowns

Storskrake  Mergus merganser  (Goosander)  Läs mer om storskrake i bloggen Skådardagar

Storskrake (Goosander), Stora Amundön, Göteborg

Stora Amundön, Göteborg, 28/09/2014

Storskrake (Goosander), Gullbergsvass, Göteborg

Gullbergsvass, Göteborg, 20/02/2011

Storskrake (Goosander), Sävenåns mynning, Göteborg

Storskrake (Goosander), Sävenåns mynning, Göteborg

Sävenåns mynning, Göteborg, 13/02/2011

Storskrake (Goosander), Hornborgasjön

Hornborgasjön 12/04/2009

Storskrake (Goosander), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg, 26/11/2007

Storskrake (Goosander), Killingholmen, Göteborg

Killingholmen, söder Göteborg, 25/02/2007

Storskrake (Goosander), Gullbergvass, Göteborg

Gullbergvass, Göteborg 11/02/2007

Storskrake (Goosander), Gullbergvass, Göteborg

Gullbergsvass, Göteborg, 04/02/2006