Dropdowns

Större strandpipare  Charadrius hiaticula  (Ringed Plover)  Läs mer om större strandpipare i bloggen Skådardagar

Större strandpipare (Ringed Plover), Korshamn, Morups Tånge

Korshamn, Morups Tånge, Halland 24/08/2014

Större strandpipare (Ringed Plover), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundö, Göteborg 10/08/2013

Större strandpipare (Ringed Plover), Korshamn, Morups Tånge

Korshamn, Morups Tånge, Halland 05/08/2012

Större strandpipare (Ringed Plover), Västerstadsviken, Öland

Större strandpipare (Ringed Plover), Västerstadsviken, Öland

Västerstadsviken, Öland, 22/05/2010

Större strandpipare (Ringed Plover), Västerstadsviken, Öland

Västerstadsviken, Öland, 22/05/2010

Större strandpipare (Ringed Plover), Beijershamn, Öland

Större strandpipare (Ringed Plover), Beijershamn, Öland

Beijershamn, Öland, 13/05/2009

Större strandpipare (Ringed Plover), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 02/09/2007

Större strandpipare (Ringed Plover), Torslandaviken, Göteborg

Torslandaviken, Göteborg, 01/05/2007