Dropdowns
Större skrikörn Aquila clanga  (Greater Spotted Eagle)  Läs mer om större skrikörn i bloggen Skådardagar

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Ås kyrka, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Ås kyrka, Öland

Ås kyrka, Öland 29/05/2017

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Triberga, Öland

Triberga, Öland 28/05/2017

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Södra Bårby, Öland

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Södra Bårby, Öland

Södra Bårby, Öland 25/05/2014

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Kolabacken, Falsterbo

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Kolabacken, Falsterbo

Kolabacken, Falsterbo 14/10/2011

Större skrikörn (Greater Spotted Eagle), Skanörs Ljung, Falsterbo

Skanörs Ljung, Falsterbo 01/10/2011
Dokumentationsbild. Fotograferad på långt håll.