Dropdowns

Större hackspett Dendrocopos major  (Great Spotted Woodpecker)  Läs mer om större hackspett i bloggen Skådardagar

Större hackspett, Mossbodarna, Borlänge

Mossbodarna, Borlänge, 27/12/2015

Större hackspett, Mossbodarna, Borlänge

Mossbodarna, Borlänge, 05/01/2014

Större hackspett, Amundövik, Göteborg

Amundövik, Göteborg, 17/02/2013

Större hackspett, Stora Amundön, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 02/04/2011

Större hackspett, Cavallino, Italien

Cavallino, Italien, 25/06/2007

Större hackspett, Amundövik, Göteborg

Amundövik, söder Göteborg, 29/04/2006