Dropdowns

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch)  Läs mer om domherre i bloggen Skådardagar

Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered

Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered

Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered

Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered

Högen, Kållered, 29/01/2017

Stenknäck (Hawfinch), Nygårdsskolan, Skintebo

Nygårdsskolan, Skintebo, 01/01/2017