Dropdowns
Stäppvipa Chettusia gregarius  (Sociable Lapwing)  Läs mer om stäppvipa i bloggen Skådardagar

Stäppvipa (Sociable Lapwing), Barkaby flygfält, Stockholm

Stäppvipa (Sociable Lapwing), Barkaby flygfält, Stockholm

Stäppvipa (Sociable Lapwing), Barkaby flygfält, Stockholm

Barkaby flygfält, Stockholm, 28/06/2011