Dropdowns

Stäppörn Aquila nipalensis  (Steppe Eagle)  Läs mer om stäppörn i bloggen Skådardagar

Stäppörn (Steppe Eagle), Södra Möckelby, Öland

Stäppörn (Steppe Eagle), Södra Möckelby, Öland

Stäppörn (Steppe Eagle), Södra Möckelby, Öland

Södra Möckelby, Öland, 08/10/2009