Dropdowns

Stäpphök Circus macrourus  (Pallid Harrier)  Läs mer om stäpphök i bloggen Skådardagar

Stäpphök (Pallid Harrier), Enetri, Öland

Stäpphök (Pallid Harrier), Enetri, Öland

Enetri, Öland, 29/05/2017

Stäpphök (Pallid Harrier), Lis Mosse, Falkenberg, Halland

Lis Mosse, Falkenberg, Halland, 04/09/2016

Stäpphök (Pallid Harrier), Falsterbo kanal, Skåne

Stäpphök (Pallid Harrier), Falsterbo kanal, Skåne

Stäpphök (Pallid Harrier), Falsterbo kanal, Skåne

2k hane
Falsterbo kanal, Skåne, 09/09/2012

Stäpphök (Pallid Harrier), Eketorp, södra Öland

Stäpphök (Pallid Harrier), Eketorp, södra Öland

Eketorp, södra Öland, 26/05/2011

Stäpphök (Pallid Harrier), Morups Tånge, Falkenberg

Stäpphök (Pallid Harrier), Morups Tånge, Falkenberg

Morups Tånge, Falkenberg, 28/04/2009