Dropdowns

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus  (Pink-footed Goose)  Läs mer om spetsbergsgås i bloggen Skådardagar

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Trönnninge Ängar, söder om Halmstad, Halland

Trönnninge Ängar, söder om Halmstad, 27/04/2013

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Billdalsvallens fotbollsplaner, Skintebo

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Billdalsvallens fotbollsplaner, Skintebo

Billdalsvallens forbollsplaner , Skintebo, 06/01/2012

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Beijershamn, Öland

Beijershamn , Öland, 29/06/2009

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Välen, Göteborg

Välen, Göteborg, 10/12/2007