Dropdowns

Sparvuggla Glaucidium passerinum  (Pygmy Owl)  Läs mer om sparvuggla i bloggen Skådardagar

Sparvuggla (Pygmy Owl), Klippans naturreservat, Härryda

Klippans naturreservat, Härryda, 27/01/2013