Dropdowns

Sommargylling Oriolus oriolus  (Golden Oriole)

Sommargylling (Golden Oriole), Cavallino, Italien

Cavallino, Italien, 29/06/2007
Inte mycket till bild, men någonstans skall man alltid börja!