Snatterand (Gadwall)

Snatterand (Gadwall), Grönhögens hamn, Öland

Snatterand (Gadwall), Grönhögens hamn, Öland
Grönhögens hamn, Öland 30/05/2017
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 23/09/2012
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 23/05/2009

Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön

Snatterand (Gadwall), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007
Snatterand (Gadwall), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 08/04/2007