Dropdowns

Småskrake  Mergus serrator  (Red-breasted Merganser)  Läs mer om småskrake i bloggen Skådardagar

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder Göteborg

Stora Amundö, söder Göteborg,  25/06/2011

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 23/04/2009

Småskrake (Red-breasted Merganser), Hovås Golfbanedamm (havet) , söder Göteborg

Hovås Golfbanedamm (havet) 08/05/2008

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 22/07/2007

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder Göteborg

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 07/05/2007