Skäggdopping – Podiceps cristatus – Great Crested Grebe

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 06/04/2015
Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 23/09/2012

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 09/04/2011

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 12/04/2009

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön

Skäggdopping (Great Crested Grebe), Hornborgasjön
Fågeludden vid Hornborgasjön, Västergötland 01/04/2008