Dropdowns

Sjöorre  Melanitta nigra  (Common Scoter)  Läs mer om sjöorre i bloggen Skådardagar

Sjöorre (Common Scoter), Glommens sten, Halland

Glommens sten, Halland, 03/05/2013

Sjöorre (Common Scoter), kanalen, Stora Amundö

Sjöorre (Common Scoter), kanalen, Stora Amundö

Stora Amundön, söder Göteborg, 30/07/2006