Dropdowns

Sångsvan  Cygnus cygnus  (Whooper Swan)  Läs mer om sångsvan i bloggen Skådardagar

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundö, Göteborg, 20/12/2014

Sångsvan (Whooper Swan), Stensjön, Mölndal

Stensjön, Mölndal, 30/01/2011

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundö, Göteborg, 21/11/2009

Sångsvan (Whooper Swan), Lis Mosse, norr Falkenberg

Lis Mosse, norr Falkenberg, 27/03/2008

Sångsvan (Whooper Swan), Dotevik, söder Göteborg

Dotevik, söder Göteborg, 10/12/2007

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 25/03/2007

Sångsvan (Whooper Swan), Dotevik, söder Göteborg

Dotevik, söder Göteborg, 12/03/2006

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, Göteborg

Sångsvan (Whooper Swan), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 05/02/2006