Sånglärka (Skylark)

Sånglärka (Skylark), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 06/05/2016
Sånglärka (Skylark), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 18/04/2015
Sånglärka (Skylark), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland 26/05/2014

Sånglärka (Skylark), Stora Amundö, söder om Göteborg

Sånglärka (Skylark), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/05/2013
Sånglärka (Skylark), Ekelunda, Öland
Ekelunda, Öland 21/05/2011
Sånglärka (Skylark), Ottenby, södra Öland
Ottenby, södra Öland 22/05/2010
Sånglärka (Skylark), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 20/04/2009