Dropdowns

Rödstrupig sångare  Sylvia cantillans  (Subalpine Warbler)  Läs mer om rödstrupig sångare i bloggen Skådardagar

Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler), Petra, Lesbos, Grekland

Petra, Lesbos, Grekland, 12/06/2008
Finns även som stor bild!

Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler), Tossene (vid Åbyfjorden), Sotenäs

Tossene (vid Åbyfjorden), Sotenäs, 15/05/2007
Dokumentationsbilder