Dropdowns

Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart)  Läs mer om rödstjärt i bloggen Skådardagar

Rödstjärt (Common Redstart), Stenåsabadet, Öland

Stenåsabadet, Öland 31/05/2017

Rödstjärt (Common Redstart), Getterön, Halland

Rödstjärt (Common Redstart), Getterön, Halland

Getterön, Halland 16/08/2015

Rödstjärt (Common Redstart), Amundövik, Göteborg

Amundövik, söder Göteborg 19/06/2011

Rödstjärt (Common Redstart), Sandviks Camping, Öland

Rödstjärt (Common Redstart), Sandviks Camping, Öland

Sandviks Camping, Öland 22/05/2011

Rödstjärt (Common Redstart), Skintebo

Skintebo, söder  Göteborg, 14/04/2007