Röd glada (Red Kite)

Röd glada (Red Kite) vid Svinholmen, Kungbacka
Svinholmen, södra infarten till Kungsbacka, Halland 01/04/2018
Röd glada (Red Kite), Triberga, Öland
Triberga, Öland, 28/05/2017
Röd glada (Red Kite), Källtorps våtmark, Falkenberg, Halland
Källtorps våtmark, Falkenberg, Halland, 25/03/2017
Röd glada (Red Kite), Lis Mosse, Falkenberg, Halland
Lis Mosse, Falkenberg, Halland, 25/09/2016

Röd glada (Red Kite), Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland
Röd glada (Red Kite), Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland

Röd glada (Red Kite), Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland
Sibyllas Jaktstuga, Ottenby, Öland, 26/05/2016

Röd glada (Red Kite), Kåseberga, Skåne

Röd glada (Red Kite), Kåseberga, Skåne
Kåseberga, Skåne, 28/03/2015
Röd glada (Red Kite), Ljungen, Falsterbo
Ljungen, Falsterbo, 05/10/2014
Röd glada (Red Kite), Ås Kyrka, Öland
Ås Kyrka, Öland, 26/05/2014
Röd glada (Red Kite), Kåseberga, Skåne
Kåseberga, Skåne, 19/04/2014
Röd glada (Red Kite), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 31/07/2010
Röd glada (Red Kite), Kastlösa, Öland
Kastlösa, Öland, 03/07/2010

Röd glada (Red Kite), Hörby, Skåne

Röd glada (Red Kite), Hörby, Skåne
Hörby, Skåne, 22/01/2008