Dropdowns

Mindre skrikörn Aquila pomarina  (Lesser Spotted Eagle)  Läs mer om mindre skrikörn i bloggen Skådardagar

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Möckelmossen, Öland

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Möckelmossen, Öland

Möckelmossen, Öland 23/05/2016

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland

Mindre skrikörn (Lesser Spotted Eagle), Träfors, Värmland

Träfors, Värmland 16/07/2006