Koltrast (Blackbird)

Koltrast (Blackbird), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/04/2017
Koltrast (Blackbird), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/04/2013
Koltrast (Blackbird), Skintebo, söder om Göteborg
Skintebo, söder om Göteborg 04/01/2008
Koltrast (Blackbird), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 06/06/2007
Koltrast (Blackbird), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/02/2006