Dropdowns

Knipa  Bucephala clangula  (Common Goldeneye)  Läs mer om knipa i bloggen Skådardagar

Knipa (Common Goldeneye), Stora Amundö, söder om Göteborg

Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/03/2017

Knipa (Common Goldeneye), Gullbergsvass, Göteborg

Gullbergsvass, Göteborg, 22/11/2014

Knipa (Common Goldeneye), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg, 03/02/2013

Knipa (Common Goldeneye), Hornborgasjön

Hornborgasjön, Västergötland, 23/09/2012

Knipa (Common Goldeneye), Bua Hamn, Halland

Bua Hamn, Halland, 06/03/2011

Knipa (Common Goldeneye), Säveåns mynning, Göteborg

Säveåns mynning, Göteborg, 29/01/2011

Knipa (Common Goldeneye), Stora Amundön, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 04/12/2008

Knipa (Common Goldeneye), Billdals Park, Göteborg

Billdals Park, söder Göteborg, 10/03/2008

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg

Knipa (Common Goldeneye), Slottskogen, Göteborg

Slottskogen, Göteborg, 01/04/2007

Knipa (Common Goldeneye), Gullbergsvass, Göteborg

Gullbergsvass, Göteborg, 11/02/2007