Dropdowns

Höksångare  Sylvia nisoria  (Barred Warbler)  Läs mer om höksångare i bloggen Skådardagar

Höksångare (Barred Warbler), Ottenby, Öland

Ottenby, Öland 29/05/2017

Höksångare (Barred Warbler), Ottenby, Öland

Höksångare (Barred Warbler), Ottenby, Öland

Höksångare (Barred Warbler), Ottenby, Öland

Ottenby, Öland 26/05/2014

Höksångare (Barred Warbler), Ölands södra udde

Ölands södra udde 26/05/2008