Dropdowns

Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle)  Läs mer om havsörn i bloggen Skådardagar

Havsörn (White-tailed Eagle), Getteröns naturreservat, Varberg, Halland

Havsörn (White-tailed Eagle), Getteröns naturreservat, Varberg, Halland

Havsörn (White-tailed Eagle), Getteröns naturreservat, Varberg, Halland

Havsörn (White-tailed Eagle), Getteröns naturreservat, Varberg, Halland

Getteröns naturreservat, Varberg, Halland, 02/01/2017

Havsörn (White-tailed Eagle), Sibyllas, Ottenby, Öland

Havsörn (White-tailed Eagle), Sibyllas, Ottenby, Öland

Sibyllas, Ottenby, Öland, 26/05/2016

Havsörn (White-tailed Eagle), Kungsstenarna, Ottenby, Öland

Kungsstenarna, Ottenby, Öland, 21/05/2016

Havsörn (White-tailed Eagle), Solberga, Öland

Solberga, Öland, 31/05/2014

Havsörn (White-tailed Eagle), Norr Kastlösa, Öland

Havsörn (White-tailed Eagle), Norr Kastlösa, Öland

Norr Kastlö:sa, Öland, 06/07/2013

Havsörn (White-tailed Eagle), Norr Ventlinge, Öland

Norr Ventlinge, Öland, 02/08/2011

Havsörn (White-tailed Eagle), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Fyrvägen, Ottenby, Öland, 02/08/2011

Havsörn (White-tailed Eagle), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Havsörn (White-tailed Eagle), Fyrvägen, Ottenby, Öland

Fyrvägen, Ottenby, Öland, 27/07/2011

Havsörn (White-tailed Eagle), Sebybadet, Öland

Havsörn (White-tailed Eagle), Sebybadet, Öland

Sebybadet, Öland, 14/10/2010

Havsörn (White-tailed Eagle), Värmland

Havsörn (White-tailed Eagle), Värmland

Havsörn (White-tailed Eagle), Värmland

Havsörn (White-tailed Eagle), Värmland

Värmland 10/01/2010

Havsörn (White-tailed Eagle), Killingholmen, söder Göteborg

Killingholmen, söder Göteborg, 23/02/2009