Dropdowns

Gravand  Tadorna tadorna  (Shelduck)  Läs mer om gravand i bloggen Skådardagar

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 15/04/2017

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 01/05/2016

Gravand (Shelduck), Morups Tånge, Halland

Morups Tånge, Halland, 21/04/2013

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

1K-fåglar, Stora Amundön, söder Göteborg, 25/07/2011

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 23/04/2011

Gravand (Shelduck), Ölands Sö:dra Udde

Ölands Sö:dra Udde 03/07/2010

Gravand (Shelduck), Ölands Sö:dra Udde

Ölands Sö:dra Udde 29/06/2010

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 02/05/2010

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 17/03/2009

Gravand (Shelduck), Stora Amundö, Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg, 21/04/2007